Back to Top
 
 
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 59 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานวิ่งและเดิน เพื่อสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคาร “สิริมงคล" เพื่อรองรับงานบริการสังคมผู้สูงอายุและการศึกษา

กิจกรรม " โครงการ MRT พาน้องพิชิต GAT ปี 8 "

 

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.59

ดีโด้จัดกิจกรรมจุดประกายวัยฝัน " ซอคเกอร์ คิดส์"

 

เป็นการสอนทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานกับน้องๆ

 

โดยมีโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทย

 

" ซิโก้-เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง " มาเป็นโค้ชสอนน้องๆ

 

ที่โรงเรียนวัดปากน้ำ จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่่ผ่านมา

 

18 ธันวาคม 2558

 

คลีนิกฟุตบอล Soccer for Kids DeeDo by Zico Foundation

จัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะให้กับน้องๆที่มีใจรักกีฬาฟุตบอล

 

โดยโค้ชผุ้ฝึกสอนทักษะ คือ โค้ชใกล้รุ่ง ตรีจักสังข์ (โค้ชผช.ทีมชาติไทย)

และโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนแรก คือ โรงเรียนนวมินทราชูนุทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 58 ที่ผ่านมา

 

 

พร้อมกันนี้ช่วงท้ายกิจกรรม ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ที่ผ่านการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล และได้ทำการมอบลูกฟุตบอล ให้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ฝึกทักษะในโรงเรียนต่อไป

3 สิงหาคม 2556

เพื่อแสดงถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ นำทีมคณะผู้บริหาร ให้ความรู้และกระตุ้นให้พนักงานใส่ใจ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ไปเมื่อวันที่ 3 และ 5 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

19 กรกฎาคม 2556

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56 ที่ผ่านมา บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ได้มีการจัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟให้กับพนักงานในบริษัทฯ ในการอบรมครั้งนี้คุณจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการตอบรับสถานการณ์ฉุกเฉินและเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ด้วย

19 มีนาคม 2556

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการลดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง และพื้นที่ใกล้เคียง) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและบรรลุผลสำเร็จจะได้รับลักษณ์การรับรอง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2

7 พฤษภาคม 2556

เพื่อเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด โดย คุณจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ จึงได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้พนักงานทุกๆคน ยืดเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

นโยบายสิ่งแวดล้อม ฟู้ดสตาร์

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ ตรา ดีโด้ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน รวมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

1. ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องตามความต้องการในกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง มีจิตสำนึก มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการสื่อสารและฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3. ใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากร และพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
4. มุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเป็นสำคัญ
5. พัฒนาผลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดและทบทวนการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ สื่อสารนโยบายฉบับนี้ ให้กับ พนักงาน และทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะ ถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นในการดำเนินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

หน้าที่ 1 จาก 2