บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536
ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท
ดำเนินกิจการด้านการผลิต และจัดจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
น้ำผลไม้กลิ่นโยเกิร์ต น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว
น้ำผลไม้หวานเย็น วุ้นชนิดถ้วย น้ำดื่ม
และยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ภายใต้สินค้า “ดีโด้”

ด้วยปรัชญา
และความมุ่งมั่น

ที่ต้องการให้ผู้บริโภค
ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิต
และคุณภาพระดับสากลพร้อมกับรสชาติที่ดี
ในราคาที่สมเหตุสมผล เหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม

และที่สำคัญการดำเนินกิจกรรมทุกอย่าง
ของบริษัทได้คำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

ทำให้บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด

เป็นหนึ่งในบริษัทของคนไทยที่ครองใจผู้บริโภค
ทั้งในประเทศไทย และส่งออกไปอีกหลายประเทศทั่วโลก
มายาวนานเกือบ 27 ปี