ฟู้ดสตาร์ จัดงานประชุมพันธมิตรทางธุรกิจครั้งสำคัญ ภายใต้หัวข้อ “Go Together Grow Together” มุ่งเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย

คุณจันทรา พงศ์ศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณดิลก ธัญญาเวชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนสนับสนุน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) และ คุณวิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) จัดงาน Food Star Strategic Partner Conference” ภายใต้หัวข้อ “Go Together Grow Together” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแถลงถึงกลยุทธ์และทิศทางการทำงานของ บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ในปี 2019 พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในเรื่องการ “เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย” อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคู่ค้าสำคัญทางธุรกิจ เพื่อให้การทำงานร่วมกันบรรลุเป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมอนันตรา สยาม เมื่อเร็ว ๆ  นี้

วันที่ : 11 ธันวาคม 2562