เครื่องดื่มหวานเย็น ตรา ฟู้ดสตาร์ สโนวี่

  • ขนาด
  • 90ml

เครื่องหวานเย็นน้ำรสส้ม 10% กลิ่นส้มจี๊ด (ตราฟู้ดสตาร์ สโนวี่)

Ice Lolly Drink Foodstar Snowy Brand